http://www.probono.witryna.info/CCE20130908 00000Zarząd Pro Bono dnia 20.02.2013r. zwrócił się pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zamachu na wolność w PZŁ. Przewodniczący grupy parlamentarnej Stanisław Wziątek i jego mocodawcy tęsknią za sądami łowieckimi (kapturowymi). Panie Pośle Stanisławie Wziątek! Organizacja pozarządowa Pro Bono pańskim pomysłom mówi DOŚĆ!!! NIC O NAS NIC BEZ NAS!!!
Przewodniczący Mariusz Bółtowicz 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Kilka nurtujących nas pytań do władzy łowieckiej:

Pismo 15Pismo 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi, o której oczywiście poinformujemy szanownych czytelników....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ostatnie bastiony bezprawia w Zarządzie Okręgowym kruszeją..............


19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

StrStrStrStrPodpisy z pieczątkąPrzekazanieodpowiedz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Wyrok Trybnału Konstytucyjnego

 

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Pro Bono Mariusz Bółtowicz, dziękuje działaczom i sympatykom organizacji za wspólny sukces, jaki osiągnęliśmy dnia 06.11.2012r.-wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie niezgodności art. 33 ust. 6 tej ustawy w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągająca za sobą utratę członkowstwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu.

Nie bacząc na presje, prześladowanie, wykluczanie, mobbing i obdzieranie z godności ludzkiej, stanęli do walki członkowie organizacji z milicyjno-wojskowym betonem w strukturach PZŁ, dawnego systemu Rzeczypospolitej Ludowej. Kacyki po 1989r. ukryli się w PZŁ, od najniższego szczebla do władz centralnych związku. Biorą wysokie wynagrodzenia - nie robiąc nic!!! Na inne spojrzenie demokratyczne członkowie kół łowieckich byli bezprawnie usuwani, do dziś wyroki sądowe nie są honorowane przez władzę Łowiecką.

Przedstawimy mądry cytat z Trybunału Konstytucyjnego „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności, praw człowieka i obywatela w PZŁ, tego brak”.

 

 

 

Przewodniczący

Stowarzyszenia Mariusz Bółtowicz

 


 

Wyrok Trybunału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Trybunał Konstytucyjny

 


Drodzy Koledzy i Koleżanki, myśliwi i sympatycy.

W dniu dzisiejszym tj. 06.11.2012r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż:


1) art. 34 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995r. -Prawo Łowieckie,

2) art. 33 ust. 6 tej ustawy w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągająca za sobą utratę członkowstwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu.

 


są niezgodne z Konstytucją RP. A więc drodzy Koledzy, Koleżanki, myśliwi i sympatycy - REWOLUCJA W PZŁ SIĘ ZACZĘŁA. Od dziś każdy pokrzywdzony myśliwy może dochodzić swych praw przed sądem powszechnym. Skończy się kolesiostwo i pozbywanie się niewygodnych członków Kół Łowieckich. A to dopiero początek demokracji w Polskim Związku Łowieckim.


Darz Bór

 

zdjecia 4zdjecia 4zdjecia 4zdjecia 4zdjecia 4zdjecia 4zdjecia 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Trybunał Konstytucyjny

 

 

Sygnatura: K 21/11 – rozprawa odroczona 24 lipca 2012 roku
Termin: 6 listopada 2012 roku, godz. 13:00
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Rzecznik Praw Obywatelskich

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności:
1. art. 34 pkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie z art. 2, art. 42 Konstytucji RP;
2. art. 33 ust. 6 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu - z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Mirosław Granat - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – sprawozdawca
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Piotr Tuleja

 

 

 

 

Będziemy tam........

 

 

 

 

 

 

 


 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

Konferencja na temat bezprawia i kłusownictwa w Polskim Związku Łowieckim (Słubice - Szczecin) 07.10.2012r.

 

 


 

zdjecia 18

zdjecia 18zdjecia 18zdjecia 18zdjecia 18zdjecia 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Poniżej prezentujemy dwa powództwa do Sądu Okręgowego, Wydziału I Cywilnego w Szczecinie o ustalenie członkowstwa w kole łowieckim "Szarak" w Szczecinie.

2

 

 


 

 

 

Szczecin dnia 6 sierpnia 2012 roku

 

 

Sąd Okręgowy

Wydział I Cywilny

w Szczecinie

 

 

Powód: Ryszard Kaliszewski

zam. 70-310 Szczecin

ul. Waryńskiego 8/1

 

 


Pozwany: Koło Łowieckie "Szarak"

zs 70-362 Szczecin

ul. Pocztowa 14/11


Zarząd Okręgowy PZŁ

71-316 Szczecin

ul. Waryńskiego 43

 

Pozew o ustalenie

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Ustalenie, że moje członkowstwo w Kole Łowieckim "Szarak" w Szczecinie  nie wygasło;

2. ograniczenie rozprawy do zbadania naruszenia terminu zwołania Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2012r., skutkującego nieważnością uchwały o wykluczeniu powoda z Koła i wydanie wyroku zgodnie z żądaniem zawartym w pkt. 1;

3. rozpoznanie sprawy również pod nieobecnośc powoda;

4. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych;

5. zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda ewentualnych kosztów procesu;

6. zwolnienie powoda od kosztów sądowych

 

uchwała rysiekuchwała 2 rysiekpozew rysiekpozew rysiek 2pozew rysiek 3pozew rysiek 4pozew rysiek 5pozew rysiek 6pozew rysiek 7

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiona powyżej uchwała to jest stanowisko Wiesława Dobrzenieckiego. Powyższe stanowisko łamie prawo łowieckie, które potwierdził w swojej decyzji z dnia 12.07.2012r. Takich uchwał i uzasadnień w Naszej organizacji jest wiele.

Panie przewodniczący Dobrzeniecki - Pańskie wypociny do niczego dobrego nie doprowadziły, co skwitował Trybunał Konstytucyjny dnia 06.11.2012r.

 

A tu drodzy czytelnicy wyrok:


kaliszewski


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kolejna wygrana sprawa przez Naszego członka. Choć wszyscy wytykali paluchami i oskarżali sprawiedliwość znów zatriumfowała;

 

 

 

kaliszewski 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

Wyjazd do Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 24.07.2012r. przedstawiciele Stowarzyszenia Pro Bono prezes Mariusz Bółtowicz oraz vice prezes Witold Maziarz wybrali się do Warszawy celem uczestnictwa w rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym. Rozprawa dotyczyła niezgodności Statutu PZŁ z Konstytucją RP. Rozprawa została odroczona ze względu na to, iż Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, iż kilka dodatkowych punktów Statutu PZŁ również nosi ślady niezgodności z Konstytycją i zostanie to dołożone do następnej rozprawy.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tego wyjazdu:

 

IMG 5298IMG 5299IMG 5300IMG 5301IMG 5303IMG 5306IMG 5308IMG 5309IMG 5310IMG 5311IMG 5312IMG 5314IMG 5317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

Bezprawie w lasach szczecińskich w Nadleśnictwie Goleniów.

Przedstawiamy najnowszy artykuł z Kuriera Szczecińskiego o dębie za całe 13 złotych. Sprawa nabiera rumieńców. Miłej lektury........

 

 

 

344

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5678

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 24.07.2012r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek, który skierował do Trybunału Rzczecznik Praw Obywatelskich po skargach i monitach Stowarzyszenia PRO BONO.

 

Poniżej treśc ogłoszenia:

 

 

Sygnatura: K 21/11
Termin:24 lipca 2012 roku, godz. 9:00

Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Rzecznik Praw Obywatelskich

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 34 pkt 6 ustawy z dnia 13 1995 roku - Prawo łowieckie z art. 2 Konstytucji RP;
oraz
art. 33 ust. 6 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu - z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Mirosław Granat - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Piotr Tuleja

 

Panowie i Panie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że artykuły Prawa Łowieckiego są niezgodne z Konstytucją RP to szykuje się rewolucja. Trzymajmy mocno kciuki.

Będziemy informować na bieżąco...........

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

BEZPRAWIE W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM W OKRĘGU SZCZECIŃSKIM

 

 

 

 

Str Str 2Str 3Str 404Do NRŁ 7

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Goleniowie w II Wydziale karnym po rozpoznaniu na posiedzieniu w dniu 28.05.2012r. zażalenia Mariusza Bółtowicza działającego w imieniu Stowarzyszenia "Pro Bono" na postanowienie Asesora Prokuratury Rejonowej w Goleniowie z dnia 20.03.2012r. w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia na podstawie art. 437 par. 2 k.p.k. postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę prokuratorowi do ponownego rozpoznania.

Postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.


Poniżej przedstawiamy postanowienie sądu:

 

Postanowienie sądu  1

 

Sprawa w toku...............

 

 

 

 

 

 


 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

 

WPADKA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W SZCZECINIE

 

 

 

To kolejna kompromitacja tego Zarządu PZŁ w Szczecinie, z przew. Wiesławem Dobrzenieckim i zastępcą Januszem Marciniakiem. Trzem myśliwym tego ZO włamano się do piwnic i ukradziono poroża. Zgłosili to do Policji, ale sprawców nie znaleziono. Z tą informacją wystąpili do ZO w Szczecinie, który mimo dowodów kradzieży zawiesiła ich na dwa lata w prawach odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów. Odwołanie do ORŁ zostało oddalone. Myśliwi odwołali się do Ministerstwa Środowiska, które odwołanie przesłało do Naczelnej rady Łowieckiej w Warszawie. Naczelna Rada Łowiecka Uchwałą nr 26/2012 uchwały ZO i ORŁ PZŁ Szczecinie o zawieszeniu myśliwych uchyliła.

Poniżej prezentujemy całą korespondencję kolegów ze szczecińskimi władzami oraz pismo wieńczące wspaniałe zwycięstwo mądrości nad głupotą i dające przysłowiowego "pstryczka" w nos naszym miejscowym władzom - pismo od Naczelnej Rady Łowieckiej.

Życzymy udanej lektury.

 

Z pozdrowieniami Darz Bór

Prezes Stowarzyszenia PRO BONO

Mariusz Bółtowicz

http://www.probono.witryna.info/